MK3, a.s.

Politika IMS

 

 

(IMS – systém integrovaného managementu dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

 

Vedení společnosti považuje kvalitu poskytovaných služeb, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí za nedílnou součást každodenní činnosti všech pracovníků.

MK3, a.s. se zavazuje udržovat a zlepšovat efektivní a účinný systém systému integrovaného managementu (IMS) dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Naším cílem je stabilní podnikání při splnění požadavků a očekávání našeho zákazníka, čímž si zajišťujeme konkurenceschopné postavení.

Společnost MK3, a.s. se zabývá zejména technickými službami a údržbou zeleně. Našimi zákazníky jsou obce, městské části, státní instituce, logistická centra a soukromí majitelé komerčních objektů. Zakládáme si na profesionálním vystupování, na osobním přístupu a nadstandardním servisu našim zákazníkům.

 

Strategické cíle k naplnění Politiky IMS:

 

· Zapojovat všechny pracovníky v rámci činnosti firmy do systému identifikované a dokumentované osobní odpovědnosti za provedené práce.
· Identifikovat, hodnotit a zvyšovat profesní připravenost technických pracovníků pro danou práci.
· Optimalizací hlavních procesů a identifikaci režijních nákladů dosáhnout jejich postupného snižování.
· Péčí o základní prostředky společnosti a jejich modernizací poskytovat odpovídající technické vybavení umožňující spokojenost zákazníka a zvýšení produktivity firmy.
· Identifikací očekávání a potřeb zákazníků a jejich uspokojováním udržet počet opakujících se zakázek.
· Společnost  se zavazuje plnit legislativní a jiné požadavky platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s důrazem na preventivní  přístup k této problematice.
· Společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích; důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.
· Společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit  plýtvání surovinami a energiemi.

· Zavazujeme se plnit veškeré legislativní požadavky i požadavky jiných předpisů a dokumentů, ke kterým je společnost vázána

 

Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro fungování a zlepšování IMS.