MK3, a.s.

Technické služby


Společnost MK3,a.s. zajišuje pro obce, města a jejich městské části, satelitní městečka i soukromé objekty kompletní celoroční komunální úklid (s možností kropení komunikací pro snížení prašnosti), včetně sekání travnatých ploch (s možností sběru a odvozu trávy) v rovině i svahu, sběr listí (včetně odvozu) z komunikací i travnatých ploch. Tyto práce provádíme dlouhodobě i jednorázově.

 

zahrada  

 

 

 

Komunální úklid

 

Údržba čistých zpevněných ploch, chodníků i komunikací metením s možností kropení komunikací pro snížení prašnosti, splachováním, odvozem odpadu.

 

Údržba zeleně

 

V rámci této údržby zajišujeme tyto služby:

 

Sekání trávníku sekačkou, nebo motorovou kosou
Provzdušňování trávníku - vertikulace, aerifikace
Pískování trávníků
Jarní a podzimní vyhrabání stařiny
Dosévání trávníků
Chemické odplevelení a hnojení
Pletí záhonů
Zálivka záhonů
Odstraňování odkvetlých částí trvalkových a letničkových výsadeb
Doplnění mulčovací kůry

 

 

Zimní údržba

 

Úkolem zimní údržby je zajištění sjízdnosti a schůdnosti na svěřených zpevněných plochách.

 

Provádíme zimní údržbu zpěvněných ploch, chodníků i komunikací.

 

Pro všechny zpevněné komunikace zajistíme:

  • odklízení sněhu pluhováním
  • ošetření komunikace posypovou solí

- ostranění sněhu pluhováním, metením, či hrnutím

- odvoz sněhu na určenou deponii

- následně ošetření posypovou solí či inertním materiálem

 

 

Prohlédněte si naši techniku 

nebo nás rovnou

kontaktujte.