MK3, a.s.

 

 

 

MK3, a.s. - ZAHRADY

Trávníky

 

Trávníky jsou jedním z nejdůležitějších prvků zahradních úprav.

Trávníky

 

Dobře zavedený a správně udržovaný trávník tvoří víceletý porost, který hustě pokrývá půdu a vytváří spojující zelený článek mezi různými prvky zahradnických úprav.

 

Trávník umožňuje, aby vynikla správná modelace půdního povrchu a dodává zahradnickým úpravám základní barvu, protože se zelená brzy na jaře a dlouho na podzim i v době, kdy jsou listnaté porosty holé a jehličnany mají jen smutnou tmavou zeleň.

 

Zeleň trávníků působí uklidňujícím dojmem, svou úpravou a vzhledem zvyšují estetickou hodnotu zahradní úpravy.

 

Naše společnost MK3, a.s. provádí založení trávníků výsevem, nebo drnováním (položením trávního koberce).

 

Založení trávníků

 

Trávníky výsevemVýsevem - Na připravený pozemek vyséváme jen zaručeně klíčivé osivo vhodné travní směsi, nejvhodněji na jaře v dubnu až v květnu a pak od srpna do října,trávní semena v příznivýchpodmínkách vyklíčí do dvou týdnů.

 

Drnováním (trávní koberec) - Na připravený pozemek pokládáme travní koberce od dubna do října v závislosti na klimatických podmínkách.

 

Po pokládce travního koberce je možno plochu zatěžovat během 3-5 dnů.

 

Zajišťujeme výrobu a kompletní pokládku travních koberců v rozsahu od 5m2 až po velké plochy.

 

 

Společnost MK3, a.s. jako novinku od jara 2008 připravila pro své zákazníky zakládání trávníků na malých a středních plochách hydroosevem (tj. založení, trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a spojovacích látek na osévanou plochu).

 

Tato technologie významně urychlí vzrůst trávníku za příznivých finančních podmínek.

Péče o trávník v měsíci dubnu

Počasí nám napovídá, že zima by již měla být definitivně pryč a proto je na čase začít s údržbou trávníku.

Po jarním oteplení – v průběhu dubna - je čas na vertikutaci a přihnojení trávníku. Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech časem utvoří ve vašem trávníku nepropustnou vrstvu - travní plsť, která brání pronikání vody a výměně plynů. Tím je podpořena náchylnost trav k chorobám. Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému trávníku. V suchých obdobích pak trávník rychle usychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Pomocí vertikutace se odstraní travní plsť a zamechování hromadící se v travním drnu.

Respektuje prosím, že vertikutace se provádí na začátku vegetačního období trávníku a to je rozdílné v závislosti na klimatickém pásmu a to i v České republice.

 

Za pomoci vertikutačních nožů dojde k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu dvouděložných rostlin (plevelů), zejména těch, jejichž listové růžice přisedají k povrchu půdy. Vertikutací se zároveň lehce provzdušní povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti.

 

Péče o trávník v měsíci květnu

Letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat, proto je možné vertikutaci provádět i v květnu.
Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech časem utvoří v trávníku nepropustnou vrstvu - travní plsť. Jako blokující vrstva brání pronikání vody a výměně plynů. Tím je podpořena náchylnost trav k chorobám. Dochází také k mělkému zakořenění trávníku. Následně pak v suchých obdobích trávník rychle usychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy.

 

Pomocí vertikutace se odstraní travní plsť a zamechování hromadící se v trávníkovém drnu podporované nízkou hodnotou pH a slabým mikrobiálním životem. Za pomoci vertikutačních nožů dojde    k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je narušení a omezení růstu dvouděložných rostlin (plevelů), zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy. Vertikutací se zároveň lehce nakypří povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.


Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do  trávníkového drnu a odstraňují z něj plsť (maximální hloubka zařezání vertikutačních nožů do půdy jsou 3 mm). Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a mohla se pečlivě z drnu odstranit. Vertikutaci můžeme na malých plochách provádět ručním nářadím. V případě větších trávníkových ploch doporučujeme použití elektrického vertikutátoru pro menší plochy nebo benzínového vertikutátoru pro větší plochy. Motorové vertikutátory vám ulehčí poměrně namáhavou práci ve srovnání s ručním nářadím. Samozřejmě i mezi jednotlivými vertikutátory jsou značné rozdíly. Pro příjemnou obsluhu a precizní provedení vertikutace doporučujeme vertikutátory s plynule nastavitelnou pracovní hloubkou vertikutačního válce. Tyto vertikutátory se lépe přizpůsobí daným potřebám trávníku a současně lze reagovat na opotřebení nožů během provozu. I když vypadá trávník po vertikutaci poničený, není to žádný důvod k obavě. Vzniklé plochy se po aplikaci dlouhodobě působícího trávníkového hnojiva zacelí. Větší holé plochy, které vznikly po odstranění plevelů, je nutno doset speciální směsí vhodnou pro dosev. 

 

 

Zpět na zahrady